TaxMachine PITy 2019/2020

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2019 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2019/2020

Dla kogo jest formularz PIT 37?

Kto składa PIT 37 za 2019 rok?

Formularz PIT 37 za 2019 rok rozliczają osoby, które w poprzednim roku podatkowym otrzymywały dochody wyłącznie od płatnika podatku dochodowego.

Co to znaczy? Tak więc płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych są pracodawcy (umowa o pracę), podmioty opłacające wynagrodzenia na podstawie stosunku służbowego (wojsko, policja itp.), podmioty zawierające z podatnikami umowy cywilnoprawne typu umowa zlecenia, umowa o dzieło, podmioty wypłacające zasiłki chorobowe, rentowe, macieżyńskie, zasiłki z funduszu pracy (ZUS, KRUS, Urząd Pracy itp.).

Tak więc druk PIT 37 za 2019 rok składają osoby, które otrzymywały przychody od takich podmiotów i jednocześnie same nie miały obowiązku opłacania zaliczek w trakcie roku.

Kto ma obowiązek opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego za siebie?

Dla przykładu są to: osoby prowadzące działalność gospodarczą, wynajmujące nieruchomości "prywatnie" nie w ramach działalności itp. Takie osoby nie składają druku PIT 37, lecz druk PIT 36. Do grupy tych osób zaliczamy także podatników otrzymujących emerytury lub renty zagraniczne, podatników pracujących za granicą za podstawie umów o pracę itp.

Jak sporządzić druk PIT 37?

Oczywiście naszym programem PITy 2019, jest to sposób łatwy, szybki i pewny. Program posiada wszystko co niezbędne do sprawnego i bezbłędnego rozliczania zeznań PIT 2019.

pit 37 druki

Słowa kluczowe

formularz pit-37, pit 37 za 2019 rok, pit 37 2020 rok, pit-37, pit 37 przez internet, program pit 37, pit-37 program, darmowy pit 37, druk pit-37, deklaracja pit-37, zeznanie pit-37